Kaup                                      

Vert að vita áður en þú kaupir:

Viggosson.com tekur aðeins til uppboðs vöru, sem við getum mælt með eftir bestu samvisku og óhlutdrægu mati.

Vörurnar seljast í því ástandi, sem þær eru í við hamarshögg.  Ástand vöru er merkt í lýsingu með bókstöfunum  A.  A-. 

Greiðsla fyrir verk selt á uppboði skal berast Viggosson.com ekki síðar en þremur dögum eftir hamarshögg.

Komi í ljós að varan er fölsun, á kaupandi rétt á að ógilda kaupin og fá greitt tilbaka að fullu þá upphæð, sem hann hefur greitt.

Í tilfelli af vafa um uppruna eða merkingu á vöru, gerum við mat eftir bestu samvisku og er það mat aðeins leiðbeinandi.

Ath. Söluþóknun er 15% af söluverði  (hamarshöggi).

Listaverk eru undanþegin álagningu virðisaukaskatts, en söluþóknun ber 25,5% virðisaukaskatt.

Höfundarréttargjald/fylgiréttargjald* er lagt ofan á verð allra seldra verka, sem seljast á   uppboðum og við endursölu listaverka skv. Lögum 117/2005:

Gjaldið skal vera í íslenskum krónum og reiknast þannig:

  1. 10% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar að hámarki 3.000 evrum:
  2. 5% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 3.000,01 evru upp í 50.000 evrur;
  3. 3% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar  50.000,01 evru upp í 200.000 evrur;
  4. 1% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 200.000,01 evru upp í 350.000 evrur;
  5. 0,5% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 350.000,01 evru upp í 500.000 evrur;
  6. 0,25% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar fjárhæð umfram 500.000 evrur. 

Gengið skal miðað við sölugengi á söludegi

*Gjaldið er reiknað af söluverði (hamarshöggi

 

 

 

 

 

  Picasso silkiþrykk
Andy Warhol Ticket